Domov Produkty Kombinovaná skrinka AC rozvodná skriňa Automatická AC rozvodná skriňa BBWX-2
  • AC rozvodná skriňa automatická 580
  • Automatická rozvodná skriňa striedavého prúdu 2 580
  • AC rozvodná skriňa automatická 580
  • Automatická rozvodná skriňa striedavého prúdu 2 580

Automatická AC rozvodná skriňa BBWX-2

Rozvodná skriňa BBWX-2 AC môže prepínať zdroje energie medzi sieťovým napájaním, PV napájanie a batériový systém automatickými AC komponentmi.

Hlavné body:

  • Automatická rozvodná skriňa striedavého prúdu
  • Pre solárnu energiu na sieti PV a batériový úložný systém
  • Prispôsobené riešenie

Ako funguje automatický ACDB box BBWX-2?

V slnečných dňoch PV energia zo solárnych panelov je vyššia ako spotreba AC záťaže, dodatočná energia bude uložená v batériovom systéme.

 

Keď PV výkon je nižší ako spotreba AC záťaže, BESS bude vydávať výkon.

 

Po energii v BESS je nižšia ako úroveň, AC rozvodná skriňa automaticky zmení výkon na sieťový zdroj.

 

Rozvodnú skriňu AC prispôsobujeme rôznym požiadavkám.

Porozprávajte sa s naším odborníkom